About Us

Board Members

Board Members
Chairperson Mikio Mikami Tokai University
Vice Chairperson Aikou Okamoto The Jikei University School of Medicine
Masaki Mandai Kyoto University
Executive Board Members Hiroaki Kajiyama Nagoya University
Kei Kawana Nihon University
Satoru Kyo Shimane University
Hiroaki Kobayashi Kagoshima University
Toyomi Satoh University of Tsukuba
Nao Suzuki St. Marianna University
Tsutomu Tabata Tokyo Women's Medical University
Satoru Nagase Yamagata University
Yoshiki Mikami Kumamoto University
Hidemichi Watari Hokkaido University
Board Members Daisuke Aoki Keio University
Kaoru Abiko Kyoto Medical Center
Kimio Ushijima Kurume University
Hirokazu Usui Chiba University
Takashi Uno Chiba University
Tatsuya Ohno Gunma University Heavy Ion Medical Center
Shingo Kato Saitama Medical University International Medical Center
Takako Kiyokawa The Jikei University School of Medicine
Yoichi Kobayashi Kyorin University
Eiji Kondo Mie University
Tsuyoshi Saito Sapporo Medical University
Shinya Sato Tottori University
Mikiko Sato Nihon University
Muneaki Shimada Tohoku University
Nobuyuki Susumu IUHW Narita Hospital
Masashi Takano National Defense Medical College
Kazuhiro Takehara Shikoku Cancer Center
Kyoko Tanaka Toho University Ohashi Medical Center
Hiroshi Tanabe National Cancer Center Hospital East
Yoshito Terai Kobe University
Yasuhisa Terao Juntendo University
Hirotaka Nishi Tokyo Medical University
Kosei Hasegawa Saitama Medical University International Medical Center
Tsukasa Baba Iwate Medical University
Kenichi Harano National Cancer Center Hospital East
Yasuyuki Hirashima Shizuoka Cancer Center
Takuma Fujii Fujita Health University
Hisashi Masuyama Okayama University
Noriomi Matsumura Kindai University
Koji Matsumoto Showa University
Etsuko Miyagi Yokohama City University
Taisuke Mori Kyoto Prefectural University of Medicine
Masanori Yasuda Saitama Medical University International Medical Center
Hideaki Yahata Kyushu University
Mayu Yunokawa The Cancer Institute Hospital Of JFCR
Yoshihito Yokoyama Hirosaki University
Kiyoshi Yoshino University of Occupational and Environmental Health
Auditors Hidetaka Katabuchi Kumamoto Shinto General Hospital
Ikuo Konishi National Hospital Organization Kyoto Medical Center
Toru Sugiyama St.Mary's Hospital
Nobuo Yaegashi Tohoku University
Secretary-general Takashi Iwata Keio University
Deputy Secretary-general Yuya Nogami Keio University
TOPへ